Одељење друштвене географије

Одељење друштвене географије бави се изучавањем широког спектра демографских и антропогених истраживања, кроз мултидисциплинарни приступ изучавању становништва (географија насеља, демографија, миграције становништва, структуре становништва, пројекције, статистика становништва, историјска демографија, антропологија, геополитика, популациона политика, културолошке студије и др.) Притом се сарадници Института усмеравају ка стицању и ширењу знања о теоријским питањима развитка ставништва, о регионалној диференцираности демографских процеса у Србији, Балкану, Европи и свету, али и изради студија о становништву.

 

Жељко Бјељац

др Жељко Бјељац, научни саветник, руководилац одељења

Научне области: друштвена географија, антропогеографија

Биографија


Александра Терзић

др Александра Терзић, виши научни сарадник

Научне области: Друштвена географија, туристичка географија, студије културе, одрживи развој

Биографија

 

Јована Бранков

др Јована Бранков, виши научни сарадник

Научне области: друштвена географија, туристичка географија, одрживи и еколошки туризам

Биографија


Марко Д. Петровић

др Марко Д. Петровић, виши научни сарадник

Научне области: друштвена географија; туризам; рурални развој; локална привреда

Биографија

 

Тамара Гајић

ванр. проф. др Тамара Гајић, виши научни сарадник

Научне области: Географија, туризам, хотелијерство, рурални развој, гастрономија, менаџмент

Биографија


Власта Кокотовић Каназир

др Власта Кокотовић Каназир, научни сарадник

Научне области: демографија

Биографија

 

Јасна Мицић

др Јасна Мицић, научни сарадник

Научне области: Друштвена географија, туристичка географија, одрживи туризам, заштита природне средине

Биографија


Јована Тодорић

др Јована Тодорић, научни сарадник

Научне области: Урбана социјална географија, Економска географија

Биографија


Марко Филиповић

др Марко Филиповић, научни сарадник

Научне области: друштвена географија, демографија, миграције

Биографија


Стефан Денда

др Стефан Денда, научни сарадник

Научне области: Туристичка географија, политичка географија, квалитет живота

Биографија

 

Стефана Бабовић

др Стефана Бабовић, научни сарадник

Научне области: друштвена географија, социо-економска истраживања,ерозија земљишта, заштита земљишних и водних ресурса

Биографија