Јасна Мицић

др Јасна Мицић, научни сарадник

Научне области: Друштвена географија, туристичка географија, одрживи туризам, заштита природне средине

Биографија

ResearchGate