Одељење физичке географије

Одељење физичке географије бави се формирањем фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију научних истраживања у широком пољу географских дисциплина (геолошка истраживања, педолошка истраживања, геоморфологија, климатологија и метеорологија, хидрологија, биогеографија и заштита животне средине, и слично). На пољу физичко-географских истраживања у Институту дат је највећи научни допринос, објављен је изузетан број монографских дела, као и велики број међународно признатих студија.


Горица Станојевић

др Горица Станојевић, виши научни сарадник, руководилац одељења

Научне области: физичка географија, климатологија

Биографија

 

Милан Радовановић

др Милан Радовановић, научни саветник

Научне области: физичка географија, климатологија, соларна активност и животна средина

Биографија


Ана Милановић Пешић

др Ана Милановић Пешић, виши научни сарадник

Научне области: хидрологија, природне непогоде, ризици од природних непогода

Биографија

 

Бошко Миловановић

др Бошко Миловановић, виши научни сарадник

Научне области: климатологија, колебање климата, климатска регионализација

Биографија


Јелена Ћалић

др Јелена Ћалић, виши научни сарадник

Научне области: геоморфологија, спелеологија, карст

Биографија


Милан Миленковић

др Милан Миленковић, виши научни сарадник

Научне области: биогеографија, шумски пожари

Биографија


Нина Б. Ћурчић

др Нина Б. Ћурчић, виши научни сарадник

Научне области: биогеографија, екологија, заштита животне средине

Биографија


Славица Малиновић-Милићевић

др Славица Малиновић-Милићевић, виши научни сарадник

Научне области: Физичка географија, климатологија, заштита животне средине - ултраљубичаста зрачења и загађење ваздуха

Биографија

 

Тивадар Гаудењи

др Тивадар Гаудењи, виши научни сарадник

Научне области: геологија квартара, геоморфологија, историја геонаука

Биографија

 

Ана М. Петровић

др Ана М. Петровић, научни сарадник

Научне области: хидрологија, природне непогоде

Биографија


Дејана Јаковљевић

др Дејана Јаковљевић, научни сарадник

Научне области: хидрологија, заштита вода, заштита природне средине

Биографија

 

Марко Урошев

др Марко Урошев, научни сарадник

Научне области: хидрологија, стохастичка хидрологија, моделовање отицаја са слива

Биографија

 

Драгана Милијашевић

др Драгана Милијашевић, научни сарадник

Научне области: географија, физичка географија, хидрологија

Биографија


Јелена Ковачевић Мајкић

др Јелена Ковачевић Мајкић, научни сарадник

Научне области: физичка географија, хидрологија, природни ресурси, природне непогоде

Биографија


Марко В. Милошевић

др Марко В. Милошевић, научни сарадник

Научне области: геоморфологија, природне непогоде, географске образовне политике

Биографија


Милован Миливојевић

др Милован Миливојевић, научни сарадник

Научне области: геоморфологија, картографија, физичка географија

Биографија

 

Милица Пецељ

доцент др Милица Пецељ, научни сарадник

Научне области: климатологија, био-клима, агрометеорологија

Биографија

 

Теодора Поповић

мср Теодора Поповић, истраживач-приправник