Милица Пецељ

доцент др Милица Пецељ, научни сарадник

Научне области: климатологија, био-клима, агрометеорологија

Биографија