Остала издања и суиздаваштво

Поред повремених публикација категорисаних као „Посебна издања“, која су првенствено монографског карактера, Институт објављује и монографије у суиздаваштву са сродним институцијама, као и Тематске зборнике радова са међународних конференција и научних скупова у којима активно учествује.


Предња корица.

Балканско полуострво од Јована Цвијића: историјска позадина и савремени трендови у друштвеној географији

Књига

ISBN 978-86-80029-76-4 (GIJC)

Година издања: 2018
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд
Културни центар "Вук Караџић", Лозница


Предња корица.

Међународна година пећина и краса 2021 - Србија

Књига

ISBN 978-86-901064-2-4

Година издања: 2021
Аутори: Група аутора
Уредник: Јелена Ћалић
Издавачи: Друштво геоморфолога Србије, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ


Предња корица.

Како се заштитити од природних непогода - приручник за учитеље

Књига

ISBN 978-86-82469-11-7

Година издања: 2018
Аутори: Весна Картал, Виолета Орловић Ловрен, Марко В. Милошевић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Јелена Ћалић, Ана Милановић Пешић, Срђан Белиј, Драгољуб Штрбац, Милена Панић, Драгана Миљановић
Издавачи: Савез учитеља Републике Србије, Београд
УНИЦЕФ Србија


Предња корица.

150 година од рођења Јована Цвијића - Зборник радова са међународне конференције

Књига 10

ISBN 978-86-7025-684-2

Година издања: 2016
Аутори: Група аутора
Уредник: Видојко Јовић и Ана М.Петровић
Издавачи: Српска академија наука и уметности, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ


Предња корица.

Јован Цвијић - живот, дело, време


Књига

ISBN 978-86-7025-677-4

UDK 91:929 Cvijić J., 012 Cvijić j.
Година издања: 2015
Аутори: Група аутора
Уредник: академик др Видојко Јовић и академик др Александар Костић
Издавачи: Српска академија наука и уметности, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ


Предња корица.

Историја и географија: сусрети и прожимања

Књига 11

ISBN 978-86-80029-62-7

Година издања: 2014
Аутори: Група аутора
Уредник: Софија Божић
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Институт за новију историју Србије, Институт за славистику РАН


Предња корица.

Зборник радова "ГИС – стање и перспективе"


Књига

ISBN 86-80029-10-6

UDK 91:[007:004(082), 628.1/.3:[007:004(082), 528.91:[007:004(082)
Година издања: 1996
Аутори: Група аутора
Уредник: Верка Јовановић, Драган Михајловић
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд


Предња корица.

Зборник радова "Развој и потенцијали екотуризма на Балканском полуострву" (бр.1, 2 и 3.)

Књига

Година издања: 2003
Аутори: Група аутора
Уредник: Марина Тодоровић
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ; Географски институт Бугарске академије наука, Софија, Бугарска; Факултет за туризам и угоститељство, Охрид, Македонија


Предња корица.

Шарганска осмица. Железничка пруга Ужице–Вардиште

Аутори: Илија Л. Мисаиловић и Радован Глибетић :: :: Година издања: 2010
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Књига представља капитално дело, које на научни и историографски начин приказује целокупан процес изградње железничке пруге Ужице–Вардиште, односно такозване "Шарганске осмице".


Предња корица.

Зброник радова "Народни херој, генерал Драгослав Петровић Горски - Мисао и дело"

Аутори: Група аутора :: :: Година издања: 2010
Издавачи: Војна академија, Војногеографски институт, Министарство одбране Републике Србије; Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Књига представља зборник радова са научно-стручног скупа под називом "Мисао и дело генерала - народног хероја Драгослава Петровића Горског" који је одржан поводом јубилеја 160 година постојања Војне академије. У овом тематском зборнику дато је научно сагледавање целокупне мисли и дела генерала Драгослава Петровића Горског, са посебним освртом на његов допринос развоју војне географије и примену његовог ратног искуства у савременој војној пракси.