Предња корица.

Зборник радова "Развој и потенцијали екотуризма на Балканском полуострву" (бр.1, 2 и 3.)

Књига

Година издања: 2003
Аутори: Група аутора
Уредник: Марина Тодоровић
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ; Географски институт Бугарске академије наука, Софија, Бугарска; Факултет за туризам и угоститељство, Охрид, Македонија

 

Садржај ове књиге укључује научне радове на тему: Регионални парк Балкан - будући пројекат Европе: екотуризам као његов почетак, Теоретске и практичне основе екотуризма, Ситуација и перспективе високопланинског туризма на Балканском полуострву, Екотуризам на подручју Ђердапа и Карпата, Екотуризам - база демографског развоја руралних насеља на подручју пан-европског коридора 10, Планине у систему реке Нишаве као база за развој планинског и екотуризма дуж коридора 10, Природни потенцијали Власинског језера као базе развоја екотуризма, Развојне могућности за екотуризам у заштићеним природним резерватима - студија случаја "Царска бара", Природни потенцијали туристичко-рекреативног региона Стара планина, Екотуризам и комплементарне активности као могућност укључивања у развојни процес, Потенцијали реке Градац као екотуристичког изазова, Неки аспекти развоја туристичког потенцијала планина у Бугарској, Понашање туриста као потрошача у еко-тржишној статегији, Производња здраве хране као фактор екотуристичког развоја у ФНРЈ Македонији, Геотуристичке вредности Албанских Алпа, Развој екотуризма као средства репозиционирања Србије као туристичке дестинације, Индикатори одрживог развоја туризма, Одрживост и едукација становништва за надолазећи туризам, Заштита геонаслеђа у сврхе туристичког развоја, Геонаслеђе Источне Србије, Планина Цер - стање, заштита и могућности за развој екотуризма, Неке хемијске карактеристике карстних вода у Источној Србији у функцији туристичког развоја, Пећина Орловача - туристичке вредности, Ситуација и могућности за спелеолошки туризам у Србији, Туристички потенцијали Суве планине, Екотуризам у планинским селима као програм за унапређење живота на Старој планини, Карактеристике климе и вегетације на Копаонику и екотуризам, Одређивање еколошких последица туристичких активности у заштићеним подручјима, Промене у стању животне средине на Ади Циганлији и унапређење базирано на одрживом развоју,
A theoretical model of system criteria for sustainable management of recreational resources, Application of tourism propaganda tools in protected nature of properties, the Balkan tourist products, Management and practical responsibility in ecotourism development, Sustainable development of the Bulgaria-Serbia border mountain region, the Role of GIS in presentation of climatological elements essential for the development of eco-tourism, Preservation of geology inheritance: how to take geo-heritage to the people,

The protected areas of Russia as part of the world ecotourism system, Influence of current change of climate and weather on development of ecological tourism in the European territory of Russia, Affirmation of ecotourism in the republic of Macedonia through different promotional forms, Regional aspect of the economic development and the place of tourism within, Eco-tourism perspectives in the context of demographic potentials, The development of hydrographic potentials of Valjevo mountains for the need of tourism and for the purpose of natural environment, Ecotourism development possibilities in Danube Basin in area of Belgrade, The cave Puralo as possibility for Eco-speleological tourism development, Stara planina mountain geo-path project for development of tourism, Ecotourism in the area of wetland ecosystem bardaca, The development potentials of eco-tourism of the Serbian region Posavina, Youth Education in the fields of taking care and promoting of natural values, Prospects of development of Ecological tourism for the Leningrad area and St. Petersburg.