Предња корица.

Зборник радова "ГИС – стање и перспективе"


Књига

ISBN 86-80029-10-6

UDK 91:[007:004(082), 628.1/.3:[007:004(082), 528.91:[007:004(082)
Година издања: 1996
Аутори: Група аутора
Уредник: Верка Јовановић, Драган Михајловић
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

 

У припреми