Предња корица.

Историја и географија: сусрети и прожимања

Књига 11

ISBN 978-86-80029-62-7

Година издања: 2014
Аутори: Група аутора
Уредник: Софија Божић
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Институт за новију историју Србије, Институт за славистику РАН

 

Зборник радова "Историја и географија: сусрети и прожимања" обухвата радове историчара и географа из земље и иностранства, те садржи радове о питањима која представљају заједнички предмет интересовања обе науке. Географски положај Србије, српског народа и југословенске државе у централном делу Балканског полуострва, и његов изузетан историјски значај током 19. и 20. века, управо је једна од актуелних научних тема која захтева интердисциплинарну сарадњу. Са основама постављеним већ приликом досељавања у раном средњем веку, на „раскрсници путева“ Истока и Запада, на подручју које чини природну везу између северне, средње и западне Европе и Мале Азије, источног Медитерана, Блиског истока и земаља даље на истоку, српски етнички простор умногоме су уобличили интереси великих сила, који сусе преплитали управо преко Балкана. Као и раније, они су и у последња два века утицали на велика померања становништва, промене граница, разбијање и стварање државних заједница, степен развијености привредне инфраструктуре, урбанизацију, итд., стварајући бурну и динамичну историју тог простора. Сва та, и многа друга питања, већ препозната и делимично обрађивана у науци, изнова су темељно преиспитана укрштањем методолошких приступа историје и географије, са циљем да се провере постојећа и понуде нова сазнања и тумачења и на конкретним истраживачким темама установе могућности које произлазе из конструктивног преплитања две дисциплине. Сматрајући да су за продубљивање сарадње историје и географије код нас од значаја резултати који се на том пољу постижу у свету, у зборник смо уврстили и известан број радова колега из иностранства на чијим страницама су обрађене теме које се не односе на подручје Балкана, али који свакако пружају користан увид у то како научне заједнице у другим срединама савлађују изазове интердисциплинарних истраживања.

Преузмите књигу у пдф формату: Istorija_i_geografija_susreti_i_prožima.pdf