Предња корица.

Јован Цвијић - живот, дело, време


Књига

ISBN 978-86-7025-677-4

UDK 91:929 Cvijić J., 012 Cvijić j.
Година издања: 2015
Аутори: Група аутора
Уредник: академик др Видојко Јовић и академик др Александар Костић
Издавачи: Српска академија наука и уметности, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

 

Монографија о Јовану Цвијићу, издата поводом 150 година од његовог рођења, покушај је да се живот и дело овог великог српског научника приближи широј публици, али и да се осликају време и прилике у којима је живео и радио. Стога се у њој не налазе текстови намењени стручној публици већ је приказ Цвијићевих истраживања у највећој мери прилагођен просечно образованом читаоцу. Ипак, чињеница да монографију чине текстови различитих аутора довела је до извесне стилске неуједначености коју није било могуће избећи. Уредници су настојали да ове разлике, колико је то било могуће, у договору са ауторима ублаже.
Монографија је подељена у четири дела. Први део посвећен је животу Јована
Цвијића, његовом друштвеном ангажману и раду у Српској краљевској академији. У овом делу, који садржи три текста, није било могуће избећи извесна преклапања и понављања јер су се поједини периоди Цвијићевог живота и рада неразлучиво преплитали.
Други део, у коме се налази већи број краћих текстова, обухвата различите области Цвијићевог научног рада, од истраживања карста и глацијације до антропогеографских и етнографских истраживања. Имајући у виду природу Цвијићевих истраживања, није увек било могуће избећи стручну терминологију, тако да поједини текстови садрже термине и појмове који нису познати широј публици. Тамо где је то било могуће, аутори су настојали да их објасне.
У трећем делу дати су факсимили писама и бележница са намером да се пружи непосредно сведочанство о Цвијићевом научном раду и приватном и друштвеном животу. Факсимили писама из богате Цвијићеве преписке сведоче о контактима, понекад веома присним, које је имао са најзначајнијим људима свог времена, како у Србији тако и у стручним круговима Европе. У приказу Цвијићевих бележница одабрано је седам страна које су рашчитане и протумачене.
Најзад, четврти део монографије садржи комплетну Цвијићеву библиографију и одабрану библиографију радова о Цвијићу, чиме је дат увид у целокупан Цвијићев научни опус.