СЕМИНАРИ

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, од 2008. године, посвећено ради на трансферу научних и стручних знања и вештина ка образовном процесу. Поменутa активност се реализује кроз програме/семинаре сталног стручног усавршавања запослених у образовању, акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) - Центар за професионални развој запослених у образовању.

Акредитовани семинари имају за циљ унапређење компетенција наставника и професора у основним и средњим школама из области географије. Примарни задатак семинара представља усвајање приступа за имплементацију стечених знања и вештина у наставне садржаје и програме.

У претходном периоду акредитовано је седам семинара сталног стручног усавршавања запослених у образовању, чије реализације су обухватиле значајан број полазника из основних и средњих стручних школа и гимназија са територије целе Србије.

 

Актуелни семинари

 

Архива семинара