Актуелни семинари

У оквиру Географског института тренутно је у току реализација следећих семинара:

Датум одржавања: 2022. до 2025. године
Место одржавања: Београд, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Србија

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ организује семинар „Осавремењавање стручно-методичких знања из демографије” чији је основни циљ упознавање са савременим демографским процесима и појавама и њиховим ефектима у простору.