Каталошки број: 1126

Период акредитације: 2022 до 2025. године

Организатор: Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Аутори: др Власта Кокотовић Каназир, др Марко Филиповић

Реализатори: др Власта Кокотовић Каназир, др Марко Филиповић, др Марко В. Милошевић, др Милена Панић

Одговорно лице: Милена Панић

Трајање обуке: 1 дан – 8 часова

Преглед програма:
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=1126&action=page%2Fcatalog%2Fview

Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљеви: Упознавање са савременим демографским процесима и појавама и њиховим ефектима у простору

Специфични циљеви:

 1. Анализа актуелних демографских процеса (природни прираштај, популациона динамика на Земљи, миграције, популационе политике, итд.);
 2. Ревидирање садржаја, појмова, класификација које се односе на демографске процесе и појаве;
 3. Демографска регионализација света и Србије;
 4. Упознавање са дигиталним алатима за приказ и анализу демографских података.

Након обуке учесник ће бити у могућности да (исходи):

 • Операционализује опште исходе који третирају демографске процесе и појаве;
 • Препозна факторе који утичу на савремено природно и миграционо кретање становништва;
 • Оцени кључне факторе који утичу на глобална миграциона кретања;
 • Протумачи регионалне разлике природног кретања становништва на територији Србије;
 • Ревидира факторе који утичу на миграциона кретања становништва на територији Србије;
 • Анализира ефекте мера популационе политике на примеру држава у свету и Србији;
 • Пронађе релевантне изворе података који се односе на становништво;
 • Користи дигиталне алате за визуализацију и анализу демографских података.

 

Фотографије: