Остала издања и суиздаваштво

Поред повремених публикација категорисаних као „Посебна издања“, која су првенствено монографског карактера, Институт објављује и монографије у суиздаваштву са сродним институцијама, као и Тематске зборнике радова са међународних конференција и научних скупова у којима активно учествује.


Предња корица.

Наука, нове технологије и иновација менаџмента у свету

Аутори: Гордана Комазец :: :: Година издања: 2012
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

Књига Гордане Комазец под називом „Наука, нове технологије и иновација менаџмента у свету“ представља научну монографију организовану у три дела. Аутор на оригиналан начин проналази релације између науке, технологије и менаџмента. Полази се од науке. Поред основних концепта, дефиниције и класификације науке, сажето се износе савремена достигнућа историје и филозофије науке, која указују на значај научних парадигми.


Предња корица.

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том

Књига

Година издања: 2015
Аутори: Група аутора
Уредник: Ана Милановић Пешић


Предња корица.

Корпоративна одговорност и унапређење здравља у Србији

Аутори: Невенa Карановић :: :: Година издања: 2012
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

Ова књига представља мултидисциплинарни научни текст монографског карактера, који указује на узајамну повезаност здравља и пословања, указујући на то да корпоративни сектор у свету постаје све важнији партнер држава у очувању здравља људи чија пракса може бити боље искоришћена и у Србији.