Предња корица.

Зброник радова "Народни херој, генерал Драгослав Петровић Горски - Мисао и дело"

Аутори: Група аутора :: :: Година издања: 2010
Издавачи: Војна академија, Војногеографски институт, Министарство одбране Републике Србије; Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Књига представља зборник радова са научно-стручног скупа под називом "Мисао и дело генерала - народног хероја Драгослава Петровића Горског" који је одржан поводом јубилеја 160 година постојања Војне академије. У овом тематском зборнику дато је научно сагледавање целокупне мисли и дела генерала Драгослава Петровића Горског, са посебним освртом на његов допринос развоју војне географије и примену његовог ратног искуства у савременој војној пракси.

Књига представља зборник радова са научно-стручног скупа под називом "Мисао и дело генерала - народног хероја Драгослава Петровића Горског" који је одржан поводом јубилеја 160 година постојања Војне академије који је одржан у организацији Војне академије и Војногеографског института. У овом тематском зборнику дато је научно сагледавање целокупне мисли и дела генерала Драгослава Петровића Горског, са посебним освртом на његов допринос развоју војне географије и примену његовог ратног искуства у савременој војној пракси.
На тему достигнућа истакнутог борца Народноослободилачке војске Србије, из Расинског партизанског одреда, писац и академик Добрица Ћосић наглашава да су најбоље особине ратника и врхунског команданта красиле и генерала Петровића Горског. У научним радовима прикупљеним у оквиру ове књиге, истичу се карактеристике и достигнућа генерала Горског, као и приказују бројни радови које је оставио иза себе, а посебно се истичу савремени војно-политички изазови са којима се Србија суочава. У неких двадесет радова приказана је улога генерала Петровића у рату, као и траг који је оставио у домену војне географије, спорта и другим областима.