Предња корица.

Наука, нове технологије и иновација менаџмента у свету

Аутори: Гордана Комазец :: :: Година издања: 2012
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

Књига Гордане Комазец под називом „Наука, нове технологије и иновација менаџмента у свету“ представља научну монографију организовану у три дела. Аутор на оригиналан начин проналази релације између науке, технологије и менаџмента. Полази се од науке. Поред основних концепта, дефиниције и класификације науке, сажето се износе савремена достигнућа историје и филозофије науке, која указују на значај научних парадигми.

Књига Гордане Комазец под називом „Наука, нове технологије и иновација менаџмента у свету“ представља научну монографију организовану у три дела. Аутор на оригиналан начин проналази релације између науке, технологије и менаџмента. Полази се од науке. Поред основних концепта, дефиниције и класификације науке, сажето се износе савремена достигнућа историје и филозофије науке, која указују на значај научних парадигми. Приказује се историјски развој научних парадигми, а посебно се издваја настајућа четврта научна парадигма. Нови научни поглед на свет базира се на идеји опште повезаности и целовитости. Због тога се, у другом делу монографије, обрађује тематика образовања и технологије. Достигнућа у науци захтевају промену у образовању, посебно у образовању за технологију и развој технонауке. Објашњавају се везе између науке, образовања и нових технологија, као и њиховог утицаја на друштво. Издвајају се нове технологије са значајним утицајем на обликовање будућег друштва, као што су нанотехнологије, биотехнологија, информационо-комуникационе технологије и индустријска екологија. Друго поглавње завршава са критиком досадашњег развоја науке и технологије, која потврђују и неопходност иновације менаџмента. Управљање пословним системима иде у правцу пословања у реалном времену, које се заснива на другачијем поимању времена и промене свести људи. Кроз целу монографију, посебно у делу развоја науке и технологије, доказује се значај географских одредница на њихов узајамни развитак.