Предња корица.

Корпоративна одговорност и унапређење здравља у Србији

Аутори: Невенa Карановић :: :: Година издања: 2012
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

Ова књига представља мултидисциплинарни научни текст монографског карактера, који указује на узајамну повезаност здравља и пословања, указујући на то да корпоративни сектор у свету постаје све важнији партнер држава у очувању здравља људи чија пракса може бити боље искоришћена и у Србији.

Oслањајући се на традиционалне филантропске активности предузећа у Србији, као што су: директна давања за лечење угрожених појединаца, донирање лекова и медицинске опреме и добровољно давање крви, до сада представљају највидније форме њихове друштвене одговорности. Поред уводног дела и закључних разматрања књига садржи четири поглавља. Прво поглавље односи се на теоријска питања корпоративне друштвене одговорности: дефинисање, корпоративне друштвене одговорности (КДО), концепт корпоративног грађанства и пословне етике предузећа као ново поље за доказивање конкурентности. Друго поглавље односи се на историју и савремено стање корпоративне друштвене одговорности у Србији у шта спадају: задужбине и фондације у здравству, савремена корпоративна филантропија, повезаност маркетинга предузећа са друштвеним циљевима, друштвени маркетинг предузећа, волонтирање у заједници, друштвено одговорна пословна пракса и законодавни оквир за КДО у Републици Србији. Треће поглавље односи се на везе здравља, пословања и одрживог развоја, са посебним акцентима на социјалне детерминанте здравља, смањење неједнакости у очувању здравља у функцији одрживог развоја и изградња партнерства пословног сектора и здравствених установа. Циљ ове монографије је да укаже на могућности сарадње приватног и јавноздравственог са цивилним сектором у унапређењу здравља становништва Србије. Намењена је као путоказ за научна истраживања и специјалистичке студије у области управљања здравственим установама у Србији, затим запосленима у локалној самоуправи и руководиоцима у приватном сектору за осмишљавање сарадње здравственог и пословног сектора, као и доношењу стратегија друштвено одговорног пословања на свим нивоима партерског пословања здравственог и цивилног сектора.

Фотографије:

 

Интернет продавница „Јован Цвијић“: Сазнајте више