Славица Малиновић-Милићевић

др Славица Малиновић-Милићевић, виши научни сарадник

Научне области: Физичка географија, климатологија, заштита животне средине - ултраљубичаста зрачења и загађење ваздуха

Биографија

ResearchGate

ORCID-ID

Scopus ID

Google Scholar