Naslovna Milena

СОЦИЈАЛНА РАЊИВОСТ ОД ПРИРОДНИХ ХАЗАРДА У СРБИЈИ

Књига 98

ISBN: 978-86-80029-82-5

UDK: 351.862(497.11); 005.334:504.4(497.11)

Година издања: 2022
Аутори: Милена Панић
Уредник: Ана Милановић Пешић

 

 

Преузмите књигу у пдф формату: Monografija_Milena.pdf

Фотографије: