Предња корица.

Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима

Књига 77

ISBN 978-86-80029-48-1

UDK 551.573, 556.131
Година издања: 2010
Аутори: Југослав Николић
Уредник: Мирослав Оцкољић

 

 

Научна публикација под називом “Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима – развој нумеричког модела одређивања евапотранспирације”, представља оригинално научно дело веома значајно за област хидрогеологије, у оквиру кога је аутор израдио модел за одређивање евапотранспирације на основу улазних параметара који се уобичајено мере и који су доступни инжењeрској пракси.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_077_jugoslav_nikolic_delovi_srp_eng.pdf