Организација потписник: Филозофски факултет Универзитета Црне Горе, Никшић, Црна Гора
Датум потписивања: 4. 11. 2022. године

Директор Географског института „Јован Цвијић” Српске академије наука и уметности др Милан Радовановић и деканка Филозофског факултета Универзитета Црне Горе проф. др Татјана Нововић потписали су Споразум о научној сарадњи ове две институције.

Циљ Споразума је развој научно-техничких веза, организације заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развој нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, као и размена предавачких искустава између Филозофског факултета и Географског института. Споразум предвиђа да партнерске институције развијају сарадњу из свих области географије, геодезије и других геонаука, посебно из: физичке географије, друштвене географије, регионалне географије, просторног планирања, картографије и геоинформатике, фотограметрије и топографије. Између осталог, сарадња обухвата организацију и заједничко учешће у реализацији истраживачких, развојних и стручних пројеката за друге организације из земље или иностранства, те размену истраживача и стручног особља са циљем даљег обучавања и специјализације, укључујући мастер студенте и докторанде.