Организација потписник: Економски факултет Руског универзитета пријатељства, , Москва, Руска Федерација
Датум потписивања: године
Време трајања: 25.11.2021. годинеДиректор Географског института "Јован Цвијић" Српске Академије Наука и Уметности, др Милан Радовановић, потписао је Меморандум о сарадњи са деканом Економског факултета Руског универзитета пријатељства из Москве, Руска федерација. На основу овог меморандума, Географски институт и Економски факултет обављаће сарадњу из области друштвене и регионалне географије, као и из области туризма.

Фотографије: