УДРУЖЕЊЕ EUROPLANET

Центар за Југоисточну Европу - Србија

 

Удружење Europlanet је организација која промовише унапређење Европске планетарне науке и сродних области. Више информација о организацији и активностима удружења можете пронаћи на веб-сајту: https://www.europlanet-society.org/

Центар Еуропланета за Југоисточну Европу (Europlanet South Eastern European Hub -ESEEH) један је од десет регионалних центара Удружења Europlanet, а у њему учествују Бугарска, Хрватска, Кипар, Грчка, Румунија и Србија. Детаље о центру ESEEH можете наћи на веб-сајту: https://www.europlanet-society.org/europlanet-society/regional-hubs/southeast-europe/
Српска група Еуропланет-а (SEG)  је укључена у ESEEH, а тренутно је у њу активно укључено 20 научних радника.

 

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА

Председник

Александра Нина, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Чланови

Милан Радовановић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд

Никола Веселиновић, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Александaр Ваљаревић, Департман за географију, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини - Косовској Митровици

Дејан Дољак, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд

Саша Дујко, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Лука Илић, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Александра Коларски, STC NIS-Naftagas LLC, Нови Сад

Маја Кузманоски, Департман за астрономију, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Анђелка Б. Ковачевић, Департман за астрономију, Математички факултет, Универзитет у Београду

Братислав Маринковић, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Душан Марчета, Департман за астрономију, Математички факултет, Универзитет у Београду

Зоран Мијић, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Ивана Милић Житник, Астрономска обсерваторија Београд

Лука Поповић, Астрономска обсерваторија Београд

Јелена Радовић, Физички факултет, Универзитет у Београду (студент)

Владимир Срећковић, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Горица СтанојевићГеографски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд

Владан Челебановић, LEX Лабораторија, Институт за физику Београд, Универзитет у Београду

Ana Černok, Royal Ontario Museum, Center for the applied planetary mineralogy, Toronto, ON, Canada

 

ОРГАНИЗАЦИЈА САСТАНАКА ЕУРОПЛАНЕТ-а

Организација радионице Еуропланет "Integrations of satellite and ground-based observations and multi-disciplinarity in research and prediction of different types of hazards in Solar system", 10-13. мај 2019. године у научном центру Петница, Ваљево, Србија. Више информација о радионици на:  http://www.gi.sanu.ac.rs/site/index.php/en/activities/conferences-organisation/998-hazards-sos

Организација летње школе "Geology and geophysics of the solar system bodies", 24. јун до 1. јул 2018. године, научни центар Петница,  Ваљево, Србија.

http://petnica.rs/planetary2017

 

САСТАНЦИ СРПСКЕ ГРУПЕ ЕУРОПЛАНЕТ-а

ПРВИ САСТАНАК

Астрономска опсерваторија Београд, састанак одржан 20. јуна 2019. године.

ДРУГИ САСТАНАК

Институт за физику у Београду, састанак одржан 10. фебруара 2020. године.

20200310 111754         20200310 111727

 

ИЗВЕШТАЈ 2019-2020.

 

Контакт

Александра Нина

Институт за физику Београд

Универзитет у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд, Србија