Организација потписник: МГУ „М.В. Ломоносов“ и Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, МГУ „М.В. Ломоносов“, Москва, Русија
Датум потписивања: 01.11.2018. године
Време трајања: 01.11.2018. до 10.11.2018. годинеГеографски институт „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности у оквиру сарадње са Географским факултетом Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ (Москва, Руска Федерација) организовао је посету Школе младих географа Географског факултета МГУ „М.В. Ломоносов“ у периоду од 01.11. до 10.11. 2018. године.

Школу младих географа МГУ „М.В. Ломоносов“ похађају ученици завршних разреда средње школе. То су талентована деца, која су веома заинтересована за географију. Школа траје три године, а програм представља факултет у малом: добијају знања из основних дисциплина географије, развијају истраживачке способности и што је најважније еколошку свест. Важан део обуке је и практичан рад, у оквиру којег овладавају методама теренског и кабинетског рада.

Један овакав програм, односно теренски рад је осмислио Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ у сарадњи са професорима из Школе младих географа МГУ „М.В. Ломоносов“. У периоду 01.11 – 10.11.2018. група ученика је посетила градове Нови Сад, Београд, Смедерево, Кладово, Мајданпек, археолошке локалитете Винча, Виминацијум, Рудна Глава, Лепенски вир и националне паркове Фрушка Гора и Ђердап, где су ученици упознати са природним и културно-историјским обележјима ових крајева. У оквиру посете одржана су предавања сарадника Покрајинског завода за заштиту природе и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Посета је планирана тако да се млади географи упознају са системом заштите природе у Србији, као и да упознају како равничарски део (Фрушка гора), тако и брдско–планински део (Ђердап) Србије. Током посете Смедереву дат је интервју за локалну телевизију.

Фотографије: