Организација потписник: Географски факултет Московског државног универзитета М.В. Ломоносов, GSP-1, Leninskie gory, Москва, Руска Федерација
Датум потписивања: 13.5.2013. године
Време трајања: 13.5.2013. до 13.5.2018. годинеГеографски институт „Јован Цвијић“ потписао је 13. маја 2013. године, у Москви, споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М.В. Ломоносов. Споразум подразумева заједничко учешће на будућим пројектима, размену научних сарадника, предавача, студената и доктораната обеју страна, учешће на конференцијама које организују стране, сарадњу на заједничком издавању научних радова и монографија, итд.

Фотографије: