Организација потписник: Факултет за екологију и науке о природној средини, Техничког универзитета, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Цволен, Словачка
Датум потписивања: 20.7.2013. године
Време трајања: 20.7.2013. до 20.7.2018. годинеГеографски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је 2013. године споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, Словачка. Овај споразум подразумева сагласност и обострану вољу за заједничко учешће на будућим пројектима, размену научних сарадника, предавача, студената и доктораната, учешће на конференцијама и скуповима, као и сарадњу на заједничком издавању научних радова и монографија, итд.