Организација потписник: Војногеографски институт, Мије Ковачевића 5, Београд, Србија
Датум потписивања: 20.01.2014. године
Време трајања: пет година годинеСа задовољством Вас обавештавамо је 20.01.2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института. Споразум су потписали директор Географског института САНУ др Милан Радовановић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић.

Споразум о научно-техничкој сарадњи ове две институције су потписали директор Географског института САНУ др Милан Радовановић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић. Потписивању споразума присуствовали су Илија Тодоров, начелник Управе за обавештајно-извиђачке послове Генералштаба Војске Србије; др Рајко Буквић и др Мирчета Вемић, чланови управног одбора Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.
Иако је сарадња ове две установе и раније постојала, пре свега у области картографије, јавила се потреба за проширивањем додирних тачака између активности ове две институције, чиме се дошло до иницијативе да се ранији споразум о сарадњи унапреди.
Циљ овог споразума јесте развој научнотехничких веза, организација заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развоја нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, те размена предавачких искустава.

Фотографије: