Организација потписник: Археолошки институт, Београд, Кнез Михаилова 35/4, Београд, Србија
Датум потписивања: 13.02.2017. године
Време трајања: 13.02.2017. годинеДана 13.02.2017. године склопљен је споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Археолошког института. Споразум су потписали директор Географског института САНУ др Милан Радовановић и директор Археолошког института др Миомир Кораћ.