Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2010
Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, мр Марко В. Милошевић
Време трајања: до године

 

У оквиру реализације овог пројека, који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој кроз Програм подстицања, промоције и популаризације науке 2010. године, сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ су обавили теренска истраживања и одржали више научно-популарних предавања у основним и средњим школама по Србији. Завршетак пројекта обележен је научно-популарним предавањем на тему Кањони и клисуре Србије у Коларчевој задужбини (02.12.2010).
Током трајања пројекта дефинисани су критеријуми (стручни и естетски) за избор кањона и клисура који ће бити презентовани, а потом је одабрано 10 кањона и клисура. Изабрани објекти геонаслеђа су представљени са различитих аспеката (геоморфолошког, геолошког, биогеографског, климатског, друштвено-политичког, археолошког, саобраћајног, туристичког). Циљ овог пројекта био је да се упознају различите циљне групе (ученици, професори, запослени у јавним установама и локалним самопуравама) са објектима природног наслеђа, односно геонаслеђа. Такође, кроз предавања и јавне наступе сарадници су покушали да у широј популацији развију свест о индивидуалној одговорности у очувању објеката геонаслеђа, као и потреби за њиховом заштитом и рационалним управљањем на нивоу локалних самоуправа.