Евиденциони број пројекта:
Руководилац пројекта: Драгољуб Штрбац
Време трајања: до године

 

Пројекат је финансиран од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Агенције за заштиту животне средине. Циљ Пројекта је формирање базе података, а под активностима на прикупљању података о објектима подразумевало се утврђивање координата објеката са тачношћу од 1 метра у државном координатном систему УТМ пројекцији за зону 34. У току реализације, извршена су теренска истраживања на делу простору Србије и обрађени подаци за простор Београда. Пројекат је делимично завршен због недостатка материјалних средстава.