Евиденциони број пројекта:
Руководилац пројекта: Владимир Рогановић
Време трајања: до године
Покровитељи: Ова едиција реализована је уз финансијску подршку ЈП Службени гласник, јавних предузећа националних паркова, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.
Носиоци пројекта: ЈП Службени гласник, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

 

Пројекат Лексикони националних паркова Србије започет је на иницијативу ЈП Службени гласник, Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и ЈП Национални паркови Тара, Ђердап, Копаоник, Фрушка Гора и Шара у фебруару 2011. године. Током више сусрета дефинисани су задаци, постигнути су договори и започета је реализација паралелно свих 5 публикација. Наручилац овог пројекта био је ЈП Службени гласник. Са стручне стране, за главног реализатора овог пројекта изабран је Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ. За сваку публикацију ове едиције одређен је по један главни уредник из Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, који су затим изабрали по пет уредника одређених области и више десетина сарадника из Института и других научних установа и јавних предузећа.
Лексикон Националног парка Тара (Уредник: др Милан Радовановић)
Лексикон Националног парка Фрушка Гора (Уредник: мр Марко В. Милошевић)
Лексикон Националног парка Копаоник (Уредник: мр Драгана Миљановић)
Лексикон Националног парка Ђердап (Уредник: мр Ана Милановић)
Лексикон Националног парка Шар планина (Уредник: мср Александра Спалевић)

Фотографије: