Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2012-2014
Руководилац пројекта:
Време трајања: до године

 

Ранија истраживања спелеолошких објеката у Србији, која су рађена у оквиру Спелеолошког атласа Србије и каснијег геоморфолошког и спелеолошког истраживања запослених у Географском институту (геоморфолози), као и услешна сарадња са ЈП Национални парк „Ђердап“ током израде Лексикона НП Ђердап, условили су учешће Географског института „Јован Цвијић“ САНУ у пројекту Спелеолошки објекти на простору Националног парка Ђердап. Наручилац пројекта био је Национални парк „Ђердап“.

Пројекат је укључивао делимична или интегрална истраживања 30 спелеолошких објеката на простору Парка, што је реализовано у сарадњи са Академским спелеолошко-алпинистичким клубом (АСАК) из Београда. Истраживања су обухватала топографско снимање спелеолошких објеката, картирање морфологије на површини терена, те обраду података помоћу специјализованих програма. У писању текстова учествовало је 9 аутора, како из Института, тако и из других институција и организација. Резултат пројекта било је објављивање монографије Спелеолошки објекти Националног парка Ђердап, а штампу је помогло Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије. Сарадници Института су самостално или у мањим групама били ангажовани и на пројектима других домаћих и међународних научних институција, државне управе и локалне самоуправе, струковних организација, невладиих организациа и др..

Фотографије: