Евиденциони број пројекта: x
Пројектни циклус: март–септембар 2018.
Руководилац пројекта: проф др Ричард Мајлс;
Руководилац пројектног тима Географског института „Јован Цвијић“ САНУ: др Јелена Ћалић
Аутори пројекта: -
Време трајања: март 2018. до септембар 2018. године
Покровитељи: Универзитет у Сиднеју, Аустралија
Носиоци пројекта: Одељење за класичне студије и античку историју Универзитета у Сиднеју, Аустралија, Археолошки институт из Београда

 

 

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ укључен је у пројекат „Глац – Pannonia Project“, који воде Археолошки институт из Београда и Одељење за класичне студије и античку историју Универзитета у Сиднеју, Аустралија (Department of Classics and Ancient History, The University of Sydney).

Предмет истраживања је археолошки локалитет Глац код Сремске Митровице, где су откривени остаци римске царске палате коју је подигао цар Максимијан Херкулије крајем 3. и почетком 4. века. Циљ пројекта је идентификација образаца насељавања, изучавање палеопејзажа и различитих аспеката у вези са животном средином током античког и касноантичког периода.
Пројектни задатак тима нашег института састоји се од обраде и анализе просторних података по CSIRO методологији, коју је тражио наручилац, а обухвата израду геоморфолошких и географских карата у различитим размерама, уз укључивање података о земљишту и вегетацији, као и израду елабората – писане интерпретације геоморфолошке историје овог простора.

Фотографије: