др Жељко Бјељац, мр Милован Миливојевић, др Невена Ћурчић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: “Caves and pits in the east part of the Serbia as tourist potential”

22–23. 4. 2010. године