мср Јелена Стојилковић, мср Марко Филиповић, Власта Кокотовић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Стадијуми демографског старења етничких група у Србији“

12–13. 10. 2011. године