др Милан Радовановић

International Conference “Natural Hazards - Lessons from the past, prevention and prediction”, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

5. 5. 2012. године