Датум одржавања: 16.04.2015 до 18.04.2015 године
Место одржавања: Палић, Палић, Србија
Организатори: Асоцијација просторних планера СрбијеНаучно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, Палић, Суботица. Научни скуп је по осми пут организован од стране Асоцијације просторних планера Србије. Мр Марко В. Милошевић био је модератор секције „Климатске промене и њихов утицај на планирање, уређење и заштиту простора“, док је у оквиру скупа презентовао и научни рад колега са Географског института. Научни рад: „Геоморфолошки индикатори природних непогода - пример блатне бујице у Текији

 

Учесници: Марко В. Милошевић

Саопштење: „Геоморфолошки индикатори природних непогода - пример блатне бујице у Текији 2014. године

Коаутори: Јелена Ћалић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Ана М. Петровић

 

Фотографије: