Датум одржавања: 14.06.2016. до 16.06.2016. године
Место одржавања: Градска управа Зрењанин, Зрењанин, Србија
Организатори: Завод за културу Војвођанских Румуна, Румунско друштво - фондација за етнографију и фолклор из Војводине, Покрајинска влада Војводине, Национални савет румунске националне мањине из Републике СрбијеСарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ, др Жељко Бјељац и др Александра Терзић, активно су учествовали у раду XXI Међународног научног симпозијума "Банат - историја и мултикултуралност", који је одржан у Зрењанину, 15.06.2016. године, и том приликом представили своја истраживања.

 

Учесници: Жељко Бјељац

Саопштење: Културне туристичке руте на територији Баната као модел трансграничне сарадње

Коаутори: Невена Ћурчић

 

Учесници: Александра Терзић

Саопштење: Прекогранична сарадња на простору Баната - унапређење природних и културних ресурса

 

Фотографије: