Датум одржавања: 30.8.2015. до 2.9.2015. године
Место одржавања: Мађарско географско друштво, Будимпешта, Мађарска
Организатори: EUGEO, Hungarian Geographical Society, ELTE University and MTA
Програм научног скупа: programme_and_abstracts_eugeo2015.pdf

prezentacija: EUGEO 2015Сарадница ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Јована Тодорић, учествовала ја на научној конференцији “EUGEO Budapest 2015” одржаној у Будимпешти, Република Мађарска у периоду од 30. августа до 2. септембра 2015.године.

 

Учесници: Јована Тодорић

Саопштење: Да ли постоји реурбанизација у Београду? Докази и закључци

 

Фотографије: