Евиденциони број семинара: 614/К1-П5
Информација о акредитацији: Завод за унапређење образовања и васпитања
Датум одржавања: 1.9.2016. до 31.8.2018. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Руководилац семинара: Марко В. Милошевић
Програм семинара: akreditovani_seminar_nepogode.pdf

 

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ од 2008. године реализује семинаре који имају за циљ да заштите људске животе и умање последице изазване дејством природних непогода. Семинар се реализује у периоду од 2014. до 2018. године као програм стручног усавршавања.

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину. Акредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања.

Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора

Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

Пријава за семинар треба да садржи име и презиме, матични број, назив школе у којој сте запослени, адресу школе, контакт телефон (Ваш лични или телефон школе), e-mail, као и термин за који се пријављујете.

Контакт особа: Милена Панић
телефон: 011/2636-594; факс:011/2637-597;моб. 064/197-2993
е-пошта:

Београд, 14–15.3.2015. године

Фотографије: