Евиденциони број семинара: 651
Информација о акредитацији: Завод за унапређење образовања и васпитања
Датум одржавања: 1.1.2013. до 10.12.2013. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Руководилац семинара: Драгољуб Штрбац
Програм семинара: akreditovani_seminar_gps.pdf

 

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. годину. Акредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину.

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. годину. Акредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину.
Циљна група: професори географије и биологије; професори стручних предмета у оквиру којих има потребе за прикупљање просторних података
Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

Пријава
Пријава за семинар треба да садржи име и презиме, матични број, назив школе у којој сте запослени, адресу школе, контакт телефон (Ваш лични или телефон школе), e-mail, као и термин за који се пријављујете.

Контакт особа: Милена Панић
телефон: 011/2636-594;факс: 011/2637-597; моб. тел.: 064/197-2993
е-пошта:

Фотографије: