Евиденциони број семинара: 658
Информација о акредитацији: Завод за унапређење образовања и васпитања
Датум одржавања: 1.1.2012. до 20.12.2014. године
Место одржавања: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Руководилац семинара: Марко В. Милошевић и Милан Радовановић
Програм семинара: akreditovani_seminar_koridori_srbije.pdf

 

У периоду од 2012. до 2014. године Географски институт "Јован Цвијић" САНУ организовао је програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под називом "Коридори Србије".

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, aкредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину.
Циљна група: професори географије, професори историје, професори разредне наставе
Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

Пријава за семинар треба да садржи име и презиме, матични број, назив школе у којој сте запослени, адресу школе, контакт телефон (Ваш лични или телефон школе), e-mail, као и термин за који се пријављујете.

Тематика семинара: Међународни и национални коридори су носиоци савремених друштвено-економских, политичких (интеграцијских), демографских, културних и процеса у животној средини на простору Србије. Ови процеси се данас одвијају у простору који има линеарно, а не планарно својство. То је утицало на превазилажење концепта државе и националних граница као носилаца друштвено-економских процеса. Ови процеси су данас одређени квалитетом везе у систему савремених геоекономских, геополитичких, геоеколошких и геодемографских односа с локалним и регионалним структурама без државе као посредника. То је условило структуирање простора као мреже а главни носиоци процеса умрежавања простора су градови и мултимодуларни коридори.

Контакт особа: Милена Панић
телефон: 011/2636-594; факс: 011/2637-597; моб. тел.: 064/197-2993
е-пошта: