У овом одељку налазе се материјали и огледи који се користе у циљу едукативних обука у оквиру појединих тематских семинара у организацији Географског института "Јован Цвијић" САНУ. Сви материјали су јавно доступни и слободни за преузимање и коришћење.

ПРИРУЧНИЦИ

Како се заштитити од природних непогода - приручник за учитеље

ОГЛЕДИ

Оглед 1: "Упознај слив и остани жив"

Погледајте видео:

Модел речног слива "Упознај слив и остани жив". Снимак огледа изведеног у ОШ "Јован Цвијић" у Лозници

<