baner za konferenciju

Датум одржавања: 19.7.2023. до 24.7.2023. године
Место одржавања: Ректорат Универзитета у Београду и Руски дом, Београд, Србија
Организатори: Центар Руског географског друштва у Србији, Универзитет у Београду, Географски факултет Московског државног универзитета „М.В.Ломоносов“ (Москва, Русија), Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Светска асоцијација за очување земљишта и воде (WASWAC), Међународна комисија за континенталну ерозију (ICCE)


ДРУГИ ПОЗИВ

ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА

КЊИГА РЕЗИМЕА

 

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Центра Руског географског друштва у Србији, Универзитета у Београду, Географског факултет Московског државног универзитета „М.В.Ломоносов“ (Москва, Русија) и Географског института "Јован Цвијић" САНУ у периоду од 19. до 24. јула, успешно одржана међународна конференција "International Conference on Transboundary Erosion and Watershed Pollution".

Конференција је окупила преко 30 учесника од којих неки спадају у водеће међународне стручњаке из области речне ерозије, транспорта наноса, квалитета воде и седимената. Током прва два радна дана Конференције презентовани су радови и истраживања који се баве прекограничним загађењем вода и седимента (сесија 1), проблемима воде и ерозије у региону Балкана (сесија 2), као и тренутним изазовима са којима се суочава Бајкалско језеро, прекогранично подручје Светске Баштине (сесија 3). Учесници су имали веома користну дискусију о тренутном стању истраживања у овој области, као и начелни договор о будућим заједничким правцима истраживања. Као један од резултата Конференције договорена је припрема специјалног издања у часопису „Geography, Environment, Sustainability” посвећеног тематици ове Конференције.

Трећег и четвртог дана конференције организован је излет упознавања Србије, њених како природних, тако и културно-историјских вредности, у оквиру којег су учесници Конференције из иностранства посетили историјско–меморијални комплекс, односно Задужбину Краља Петра I на Опленцу код Тополе, Природњачки центар у Свилајнцу, Национални парк Копаоник, Јошаничку Бању и Манастир Студеницу.

Научни одбор:
• Проф. др Мирољуб Милинчић, Центар Руског географског друштва у Србији; Географски факултет Универзитета у Београду
• Проф. др Миодраг Златић, Шумарски факултет Универзитета у Београду
• Проф. др Ратко Ристић, проректор за међународну сарадњу Универзитета у Београду
• Проф. др Велимир Шећеров, декан Географског факултета Универзитета у Београду
• др Милан Радовановић, директор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ
• др Марко Урошев, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ
• Проф. др Николај Касимов, Географски факултет, Московски државни универзитет „М.В.Ломоносов“, Москва, Русија
• др Сергеј Чалов, Географски факултет, Московски државни универзитет „М.В.Ломоносов“, Москва, Русија
• Проф. др Ендон Гармајев, Бајкалски институт за управљање природом, Улан Уде, Русија
• Проф. др Jarsjø Jerker, Катедра за физичку географију и квартарну геологију, Универзитет у Стокхолму, Шведска
• Проф. др Karthe Daniel, Универзитет Уједињених нација, Немачка.
• Проф. др Nittrouer Jeff, Тексашки Технички универзитет, Хјустон, САД
• Проф. др Tian Y. Dong, Ph.D. (Dr.), Факултет наука о Земљи, животној средини и мору, Универзитет у Тексасу Рио Гранде Валлеи, САД
• Проф. др Brandon McElroy, Универзитет у Вајомингу, САД

 

Веб страница конференције: https://sediment.ru/basenet2023

е-пошта:

 
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6