др Мирчета Вемић

ГЕОЕКО 2010, Међународни симпозијум „Геоекологија – XXI вијек теоријски и апликативни задаци“, Жабљак-Никшић, Црна Гора

Саопштење: „‘Буковичка гора’ потенцијални парк природе на Дурмитору“

21–24. 9. 2010. године