Александра Спалевић

ГЕОЕКО 2010, Међународни симпозијум „Геоекологија – XXI вијек теоријски и апликативни задаци“, Жабљак-Никшић, Црна Гора

Саопштење: „Геоеколошке промене у београдском мерокрасу као последица процеса урбанизације“

21–24. 9. 2010. године