мр Марко Милошевић, мр Милован Миливојевић, др Јелена Ћалић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Spatial consequences of spontaneous displacement of settlements in Serbia” („Просторне последице спонтаног расељавања насеља у Србији“)

10-11. 12. 2010. године