др Јасмина Ђорђевић, мр Милена Панић, мр Тамара Јојић-Главоњић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Evaluation underdeveloped regions of SE and SW Serbia”

10-11. 12. 2010. године