Александра Спалевић, Никола Играчев

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Opportunities and constraints for adventure tourism development in Serbia” („Могућности и ограничења за развој авантуристичког туризма у Србији“)

10-11. 12. 2010. године