др Жељко Бјељац, др Јован Ромелић, мр Јована Бранков

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Туризам на простору Вршачких планина“

12–13. 10. 2011. године