др Мирчета Вемић, Сузана Ловић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Картографија Јевта Дедијера“

12–13. 10. 2011. године